Значение на екзогенен

Произхождащ от вън Вън от организма (мед.)
Една фирма може да е задължена да възприеме екзогенно зададената от пазара цена.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".