Значение на еднонасоченост

Всеки път и всеки един от нас действа, говори и изглежда по един и същ начин. Следваме единен стил и последователно се стремим към общите ни цели.

Употреба и правопис на еднонасоченост

Еднонасочени сме в постигането на целта да пишем грамотно.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32455 термина и с 33367 описания.

Последното добавено описание е на терминът "кемаф".