Значение на евхаристия

(църк.) мн. няма, ж. 1. Рел. Тайнството причастие. Богомилите отхвърляли тайнството на евхаристията от самото основание. Те отхвърляли всяко тайнствено знаменование относително тялото и кръвта Христови. ПСп, 1873, кн. 7-8, 92. 2. Църк. Обредът причестяване Павликие-ните строго порицавали сяка обрядност, особено сяка розкош при богослужението. Те дохождали чак дотам, щото кръщението и евхаристията извършвали без вещество на тия таинства, само произнасяли словата на тяхното установление. Р. Ка-ролев, ПСп, 1871, кн. 4, 60. 3. Църк. Част от литургията, при която се приготвят осветените вино и хляб за този обред.

Значение на евхаристия

(църк.) мн. няма, ж. 1. Рел. Тайнството причастие. Богомилите отхвърляли тайнството на евхаристията от самото основание. Те отхвърляли всяко тайнствено знаменование относително тялото и кръвта Христови. ПСп, 1873, кн. 7-8, 92. 2. Църк. Обредът причестяване Павликие-ните строго порицавали сяка обрядност, особено сяка розкош при богослужението. Те дохождали чак дотам, щото кръщението и евхаристията извършвали без вещество на тия таинства, само произнасяли словата на тяхното установление. Р. Ка-ролев, ПСп, 1871, кн. 4, 60. 3. Църк. Част от литургията, при която се приготвят осветените вино и хляб за този обред.