Значение на думата евхаристия

(църк.) мн. няма, ж. 1. Рел. Тайнството причастие. Богомилите отхвърляли тайнството на евхаристията от самото основание. Те отхвърляли всяко тайнствено знаменование относително тялото и кръвта Христови. ПСп, 1873, кн. 7-8, 92. 2. Църк. Обредът причестяване Павликие-ните строго порицавали сяка обрядност, особено сяка розкош при богослужението. Те дохождали чак дотам, щото кръщението и евхаристията извършвали без вещество на тия таинства, само произнасяли словата на тяхното установление. Р. Ка-ролев, ПСп, 1871, кн. 4, 60. 3. Църк. Част от литургията, при която се приготвят осветените вино и хляб за този обред.

Значение на думата евхаристия

(църк.) мн. няма, ж. 1. Рел. Тайнството причастие. Богомилите отхвърляли тайнството на евхаристията от самото основание. Те отхвърляли всяко тайнствено знаменование относително тялото и кръвта Христови. ПСп, 1873, кн. 7-8, 92. 2. Църк. Обредът причестяване Павликие-ните строго порицавали сяка обрядност, особено сяка розкош при богослужението. Те дохождали чак дотам, щото кръщението и евхаристията извършвали без вещество на тия таинства, само произнасяли словата на тяхното установление. Р. Ка-ролев, ПСп, 1871, кн. 4, 60. 3. Църк. Част от литургията, при която се приготвят осветените вино и хляб за този обред.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".