Значение на евро-атлантизъм

Система от норми, правила, начин на мислене и тълкуване на света концентрирани в триъгълника Лондон-Париж-Вашингтон. Започва да възниква и да се ражда като идея в годините след Втората световна война. Евро-атлантизма се свързва най-вече с военната организация 'NATO' и особено с американския и западно-европейския капитализъм. Евро-атлантизма често се бърка с Глобализма с който няма нищо общо. Евро-атлантизма като идея се използва като антипод на комунизма през Студената война. В наши дни се използва като върховния световен съдник в международните отношения, който да оправдава войните на световния полицай САЩ.

Употреба и правопис на евро-атлантизъм

Той не изповядва евро-атлантически ценности.

Значение на евро-атлантизъм

Система от норми, правила, начин на мислене и тълкуване на света концентрирани в триъгълника Лондон-Париж-Вашингтон. Започва да възниква и да се ражда като идея в годините след Втората световна война. Евро-атлантизма се свързва най-вече с военната организация 'NATO' и особено с американския и западно-европейския капитализъм. Евро-атлантизма често се бърка с Глобализма с който няма нищо общо. Евро-атлантизма като идея се използва като антипод на комунизма през Студената война. В наши дни се използва като върховния световен съдник в международните отношения, който да оправдава войните на световния полицай САЩ.

Употреба и правопис на евро-атлантизъм

Той не изповядва евро-атлантически ценности.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".