Значение на дъмпинг

дъ̀мпинг
м., само ед. Спец. Насищане на пазара със стоки на цени, по-ниски от реалните, с цел да се елиминира конкуренцията. Правя дъмпинг. // прил. дъ̀мпингов, дъ̀мпингова, дъ̀мпингово, мн. дъ̀мпингови.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".