Значение на дълбок

дълбо̀к
дълбо̀ка, дълбо̀ко, мн. дълбо̀ки, прил.
1. Който има голяма дълбочина (в 1 знач.). Дълбок кладенец. Дълбока дупка. Дълбока пещера. Дълбок съд.
2. Разг. С дълбочина.
3. Който е на голямо разстояние в пространството или във времето; отдалечен, далечен. Дълбок тил. Дълбока древност.
4. Прен. Който идва от дълбините на човек, от най-съкровената му същност. Дълбок глас. Дълбок стон. Дълбоко съжаление.
5. Прен. Който е стигнал до крайна или връхна точка в развитието си. Дълбока старост. Дълбока зима. Дълбока криза.
6. Прен. Който прониква много навътре в същността на нещата; съдържателен, значителен. Дълбок ум. Дълбок анализ. Дълбоки промени.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".