Значение на драга

ж. Техн. 1. Машина, съоръжение или мрежа, обикн. монтирана върху плаваща платформа, с която се дълбае дъното на воден басейн, за да се почиства и улеснява корабоплаването, вади се пръст 2. Голяма мрежа, приспособена да изважда от водното дъно минерали или живи организми. 3. Механизъм, снабден с магнит, предназначен за взривяване или изваждане на мини от морско дъно.

Употреба и правопис на "драга"

Професионална драга за добив на самородно злато