Значение на думата дотам

дота̀м
нареч.
1. До място, за което се говори. И как стигнахте чак дотам? С какво се пътува дотам?
2. Във висока степен, в такава степен. Дотам се привързах към това животно, че вече не мога да се освободя от него.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".