Значение на донасям

дона̀сям
дона̀сяш, несв. и донеса̀, св.
1. Какво/кого. Нося по посока на лицето, което е център на събитията (най-често един от участниците в диалога). Донесоха ми ягоди. Донесох ти книгата.
2. Какво. Давам (като резултат) материални ценности – приход, печалба, зестра и др. Нивата му донесе голяма печалба. Зестрата, която донесе, не беше очаквана от никого.
3. Какво. Ставам причина за нещо. Войната донесе само разрушения.
4. Разг. Кого. Ставам причина за появата на някого; довеждам, докарвам. Какво те донесе в този затънтен край?
5. Прен. Какво. Съобщавам слух, вест, новина и др. от друго място. Бързоходецът донесе вестта за нова война.
6. Разг. Съобщавам новина на висшестоящ, уведомявам за нещо; правя донос. Донесоха ми за вашето поведение.донасям се/донеса се. За шум, звук – дочувам се.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".