Значение на долен

до̀лен
до̀лна, до̀лно, мн. до̀лни, прил.
1. Който е разположен по-долу, под нещо. Лекарствата са в долното чекмедже.
2. Който следва след известно разстояние в текста. Долният цитат е от новото му стихотворение.
3. За облекло – който е най-близо до тялото. Долни дрехи.
4. Прен. Който заема по-ниско социално положение, който е по-низш в служебната йерархия. Те се по-долни хора. Долни чинове в армията.
5. Прен. Който има ниски морални качества; лош, непочтен, низък. Долен човек.Долна земя. Подземен свят в приказките. • Долна ръка човек. Разг. Беден човек без образование, с нисък обществен статус. • Долно течение. Част от река, която е разположена най-близо до устието.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".