Значение на думата доказвам

дока̀звам
дока̀зваш, несв. и дока̀жа, св.
1. Привеждам доказателства (в 1 знач.) в полза на нещо. Чрез тези разсъждения доказваме, че хипотезата е вярна.
2. За вещи, предмети и др. – доказателство (в 1 знач.) съм за нещо. Наличието на угарки доказва присъствието му в къщата.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".