Значение на доза

до̀за
мн. до̀зи, ж.
1. Определено количество от нещо, което се взема или прави наведнъж. Голяма доза. Доза хероин. Направих две дози сладки.
2. Прен. Част от нещо; процент. В думите му имаше доза истина.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".