Значение на добронамерен

добронамѐрен
добронамѐрена, добронамѐрено, мн. добронамѐрени, прил.
1. Който се характеризира с добри намерения към някого или към нещо. Добронамерен приятел.
2. Който е израз, проява на добри намерения към някого или към нещо. Добронамерен съвет. // същ. добронамѐреност, добронамереността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".