Значение на доброволен

доброво̀лен
доброво̀лна, доброво̀лно, мн. доброво̀лни, прил.
1. Който върши нещо по своя воля, без принуда. Доброволен помощник.
2. Който става без принуда, според свободната воля на тези, които го извършват. Доброволен труд. Доброволни помощи. // същ. доброво̀лност, доброволността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".