Значение на дихотомия

(от гръцки,\"разделяне на две\")математ.Начин на класификация на класове,множества,понятия,термини и други, състоящ се в разделяне на двойки от \"подчинени\" елементи(подкласове, подмножества и др.)
дали дихотомията не го бе довела до тук

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".