Значение на дефибрилатор

(Мед.) Апарат, който се използва за лечение на застрашаващи живота сърдечни аритмии, вентрикуларни (камерни) фибрилации и тахикардии.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".