Значение на дестинация

Посока, място или направление, цел на движение(пътуване). Маями е следващата ни дестинация.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".