Значение на дерменджия

ДЕРМЕНДЖЍЯ, -ѝята, мн. -ѝи, м. Диал. Воденичар, мелничар (От тур. değirmenci.). Преди Освобождението боянските воденици са били владение на софийските турци, а самите дерменджии са били българи. (източник: ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК https://ibl.bas.bg)

Употреба и правопис на дерменджия

"Бре водеричарю дерменджийо, смели ми житото....."

Значение на дерменджия

ДЕРМЕНДЖЍЯ, -ѝята, мн. -ѝи, м. Диал. Воденичар, мелничар (От тур. değirmenci.). Преди Освобождението боянските воденици са били владение на софийските турци, а самите дерменджии са били българи. (източник: ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК https://ibl.bas.bg)

Употреба и правопис на дерменджия

"Бре водеричарю дерменджийо, смели ми житото....."

Значение на дерменджия

ДЕРМЕНДЖЍЯ, -ѝята, мн. -ѝи, м. Диал. Воденичар, мелничар (От тур. değirmenci.). Преди Освобождението боянските воденици са били владение на софийските турци, а самите дерменджии са били българи. (източник: ИНСТИТУТ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК https://ibl.bas.bg)

Употреба и правопис на дерменджия

"Бре водеричарю дерменджийо, смели ми житото....."

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".