Значение на депониране

трупане, складиране, съхранение, запълване на депо за отпадъци Данъкът върху дългосрочното депониране на отпадъци се поема от оператора на площадката за депониране.

Значение на депониране

трупане, складиране, съхранение, запълване на депо за отпадъци Данъкът върху дългосрочното депониране на отпадъци се поема от оператора на площадката за депониране.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".