Значение на думата депониране

трупане, складиране, съхранение, запълване на депо за отпадъци Данъкът върху дългосрочното депониране на отпадъци се поема от оператора на площадката за депониране.

Значение на думата депониране

трупане, складиране, съхранение, запълване на депо за отпадъци Данъкът върху дългосрочното депониране на отпадъци се поема от оператора на площадката за депониране.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32420 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".