Значение на делегат

делега̀т
мн. делега̀ти, м. Избран или назначен представител, който е упълномощен от колектив, организация или държава. Делегат на конференция. // прил. делега̀тски, делега̀тска, делега̀тско, мн. делега̀тски. Делегатска карта.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".