Значение на декаданс

(от латински decadentia — упадък) общо наименование на кризисно явление в европейската култура през втората половина на XIX — началото на XX вв.