Значение на ддс

(ДДС) Данъкът върху добавената стойност е косвен данък. С него се облагат продажбите, като в крайната фаза се плаща от потребителите на стоката или услугата.