Значение на грайфер

гра̀йфер
мн. гра̀йфери, (два) гра̀йфера, м.
1. Спец. Приспособление към подемен кран или багер, което е във форма на две големи метални челюсти, които се отварят и затварят за прехвърляне на насипни материали от едно място на друго.
2. Обикн. мн. Нарези, релефни фигури върху подметки на обувки, върху автомобилни гуми и др. за осигуряване на сцепление с пътя. // прил. гра̀йферен, гра̀йферна, гра̀йферно, мн. гра̀йферни. Грайферен механизъм.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".