Значение на гравитация

гравита̀ция
ж., само ед. Спец. Във физиката – всеобщо свойство на материалните тела да се привличат взаимно. // прил. гравитацио̀нен, гравитацио̀нна, гравитацио̀нно, мн. гравитацио̀нни.