Значение на думата гравитация

гравита̀ция
ж., само ед. Спец. Във физиката – всеобщо свойство на материалните тела да се привличат взаимно. // прил. гравитацио̀нен, гравитацио̀нна, гравитацио̀нно, мн. гравитацио̀нни.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32419 термина и с 33257 описания.

Последното добавено описание е на терминът "влогър".