Значение на гордост

Чувство за възвишеност над низшите неща. горделивост, надменност, високомерие Гордостта е мнозина от разум лишила, но не насила!

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".