Значение на гностик

1. знаещ. (от гръцки γνώσις - "знание"); 2. посветен (в тайно знание); 3. поддръжник на гностицизма. (вж. гностицизъм)

Употреба и правопис на гностик

За един от първите гностици се смята самарянинът Симон Влъхва (Симон Магът)

Значение на гностик

1. знаещ. (от гръцки γνώσις - "знание"); 2. посветен (в тайно знание); 3. поддръжник на гностицизма. (вж. гностицизъм)

Употреба и правопис на гностик

За един от първите гностици се смята самарянинът Симон Влъхва (Симон Магът)

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".