Значение на глагол

глаго̀л
мн. глаго̀ли, (два) глаго̀ла, м. Спец. В езикознанието – дума, която означава действие или състояние на лице или предмет. // прил. глаго̀лен, глаго̀лна, глаго̀лно, мн. глаго̀лни. Глаголна форма.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".