Значение на гети

(лат.: getae), са тракийско племе, което през 339 г. пр. Хр. е обитавал двата бряга на долен Дунав. По време на похода на Дарий I (522 г. пр. Хр.–486 г. пр. Хр.) срещу скитите (513 г. пр. Хр. ), гетите се противопоставят на персийския владетел, но са победени, както и другите тракийски племена по десния бряг на р. Дунав. „Гетите са най-мъжествени и най-справедливи сред траките“

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".