Значение на генотип

Конкретната генетична идентичност на даден организъм - конкретната конституция на неговото ДНК.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".