Значение на въображение

въображѐние
ср., само ед. Способност за изграждане на мислени представи, образи; фантазия. Богато въображение. Творческо въображение. Това съществува само в твоето въображение.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".