Значение на думата вълчище

Голям и свиреп вълк.

Употреба и правопис на вълчище

Това не е просто вълк, това е вълчище!

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".