Значение на вълкодавина

(диал.) произлиза от думите "вълк" и "давене"; оприличават се действия, наподобяващи звука при сбиване на вълци; означава глъчка, шумотевица, ожесточен спор В офиса на шефа е вълкодавина, по-добре не влизай.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".