Значение на все

все
нареч.
1. Всички без изключение. Нали сте все учени хора там – измислете нещо!
2. Всеки път, винаги. Когато и да го попиташ, все мълчи.
3. През цялото време, непрекъснато, постоянно. Аз отидох и се върнах, а той все чакаше на спирката.
4. Навсякъде, навред. От край до край – все нови магазини.
5. По същия начин, само. Ти все без документи ли пътуваш? Вървете все направо!
6. Обикн. в съчетание с прил. и нареч. в сравнителна степен – означава непрекъснато увеличаване на интензивността на признака. Става все по-студено и по-студено.
7. Сигурно, непременно или вероятно; въпреки всичко. Е, все ще успея да го взема тоя изпит някога.Все едно. 1. За означаване на еднаквост, равностойност или подобие. Все едно че не си видял, мълчи си! Да започнеш тая работа, все едно да се поробиш! Отваря си устата, гримасничи – все едно че пее в момента.
2. За означаване на непромененост въпреки някакво обстоятелство. Тоя път го изтървах, но все едно – ще ми падне в ръчичките.Все пак. 1. Като съюз за противоположност или несъответствие. Знаеше, че шансът е минимален. Все пак реши да опита. Колкото и да го уговаряха, все пак той сам трябваше да вземе решение.
2. За подчертаване съдържанието на едно изречение: въпреки всичко. Знам, че не го харесваш, но все пак – евтино е. Все пак няма ли да ме попиташ как прекарах.Все така. По един и същ начин. Как е болният? – Все така, ни по-зле, ни по-добре.При все че. Въпреки че, макар че. Ще замина, при все че никак не съм сигурен – ще го намеря ли, няма ли...

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".