Значение на връзка

връ̀зка
мн. връ̀зки, ж.
1. Неголяма връв или тънка ивица от кожа, плат и под. за завързване. Връзки на обувки.
2. Разг. Вратовръзка.
3. Няколко еднакви предмета, свързани заедно. Една връзка магданоз.
4. Контакт. Външнотърговски връзки. Нарушена е връзката между отделните предприятия. Влязох във връзка с един учен от чужбина. Постоянно съм във връзка със сина си.
5. Взаимозависимост. Връзка между теория и практика.
6. Близост, взаимно общуване. Не поддържам никаква връзка с тях. Любовна връзка.
7. Само мн. Близки отношения, познанство с влиятелни хора, на чиято подкрепа разчитам при нужда. Имаш ли връзки в болницата? Стига с тия връзки!

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".