Значение на вреда

вреда̀
мн. вредѝ, ж. Ущърб, щета. Причинявам вреда. Нанасям вреда. // прил. врѐден, врѐдна, врѐдно, мн. врѐдни. Вреден гризач. Това вредно ли е за здравето?

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".