Значение на впечатление

впечатлѐние
мн. впечатлѐния, ср.
1. Следа, останала в съзнанието на човека от нещо преживяно. Направи ми силно впечатление.
2. Влияние, въздействие. Още съм под впечатлението от концерта.
3. Обикн. мн. Мнение, преценка след запознанство или след досег с нещо/някого. Какви са ти впечатленията от него?

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".