Значение на верноподаник

вернопо̀даник
мн. вернопо̀даници, м. Остар. Лице, предано на монарха. // прил. вернопо̀данически, вернопо̀даническа, вернопо̀даническо, мн. вернопо̀данически.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".