Значение на ведическа-религия

Религиозни вярвания и обредност на значителна част от населението на Индия през I хилядолетие пр. Хр. Отразена във ведите. Характерни за ведическите религии са обожествяването на природните и обществените сили и култът към предците. Непосредствено продължение на ведическата религия е брахманизмът.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".