Значение на ватрак

Животно или човек кой(е)то е с един тестис. Чрез опипване на скроталната торбичка може да се установи дали жребецът е ватрак.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".