Значение на ваал

Западно-семитско божество на небето, бурите, мълниите, дъжда и свързаното с тях плодородие. Почитано във Финикия, Сирия и Палестина през II и I хилядолетие пр. Хр.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".