Значение на бюрокрация

бюрокра̀ция
ж., само ед. Пренебр. Начин на административна работа, който се характеризира с формализъм, канцеларщина, с излишно усложняване и бавене на административните процедури. Тук бюрокрацията е голяма. // прил. бюрократѝчен, бюрократѝчна, бюрократѝчно, мн. бюрократѝчни. Административна бюрократична машина.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".