Значение на бхакти

Религиозно течение в индуизма, основа на народното сектантско движение в Индия (12-17 в.). Свързано е с идеи от социален характер: равенство на всички пред Бога, отрицание на кастовото устройство и др. Късна форма на бхакти е сикхизмът.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".