Значение на думата бутвам

бу̀твам
бу̀тваш, несв. и бу̀тна, св.
1. Какво/кого. Изведнъж започвам да бутам или бутам веднъж.
2. Разг. Какво, на кого. Давам пари или подарък като подкуп. Бутни му хиляда лева и ще кандиса.
3. Разг. Кого. Заставям да живее или работи в неподходящи, трудни условия. Като те бутнат на строежа, ще видиш.бутвам се/бутна се. 1. Разг. В какво. Удрям се, блъсвам се внезапно. Беше тъмно и като се бутнах в стената, ударих се лошо.
2. Разг. Пъхвам се, мушкам се, завирам се. И тя бързо се бутна в стаичката.
3. Разг. Започвам да живея или работя в неподходящи, трудни условия. Защо си се бутнал на село, какво търсиш там? Бутнахме се тук уж за малко, а минаха години.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32438 термина и с 33293 описания.

Последното добавено описание е на терминът "ендемия".