Значение на бракувам

браку̀вам
браку̀ваш, несв.; какво. Обявявам за негодно за употреба. Това сирене е бракувано. // същ. браку̀ване, ср. Това е за бракуване.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".