Значение на борса

бо̀рса
мн. бо̀рси, ж. Учреждение за търсене и предлагане на големи количества ценности, стоки, за сключване на големи финансови и търговски сделки. Стокова борса. Фондова борса. Борса на труда. // прил. бо̀рсов, бо̀рсова, бо̀рсово, мн. бо̀рсови. Борсов бюлетин. Борсова информация. Борсов посредник. Борсова цена. Борсов индекс.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".