Значение на боеспособен

боеспосо̀бен
боеспосо̀бна, боеспосо̀бно, мн. боеспосо̀бни, прил. Спец. Който е годен, подготвен за бойни действия. // същ. боеспосо̀бност, боеспособността̀, ж.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".