Значение на благо-

благо-
Първа съставна част на сложни думи със значение:
1. Добър, напр. благовъзпитан, благодетелен, благодеяние, благонадежден, благоразумен, благосклонен, благотворен, благочестив.
2. Приятен, напр. благовонен, благозвучен, благоуханен.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".