Значение на благополучен

благополу̀чен
благополу̀чна, благополу̀чно, мн. благополу̀чни, прил. Успешен, сполучлив. Благополучен край. // нареч. благополу̀чно. Пристигнахме благополучно.

📈

Любопитно:


Речникът разполага с 32469 термина и с 33385 описания.

Последното добавено описание е на терминът "гарез".