Значение на бинарен

букв. Двоичен. В математиката: бинарно число - съставено от комбинации на две числа, например 0 и 1 Бинарен експлозив - съставен от две вещества, поотделно безопасни, но смесени добиват свойства на мощен експлозив.

Значение на бинарен

букв. Двоичен. В математиката: бинарно число - съставено от комбинации на две числа, например 0 и 1 Бинарен експлозив - съставен от две вещества, поотделно безопасни, но смесени добиват свойства на мощен експлозив.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".