Значение на безхаберие

Незаинтересованост, безотговорност, несериозност. Той прояви безхаберие към проблемите на фирмата. Със своето безхаберие доведе до големи загуби в бюджета. С типичното си безхаберие провали усилията на всички.

Значение на безхаберие

мн.безхаберия Необмислено и неконтролируемо извършване на дадено действие. 1. Използваме безхаберно фосилните горива. 2. Отнасяш се безхаберно към образованието си.

info

Любопитно:


Речникът разполага с 32460 термина и с 33375 описания.

Последното добавено описание е на терминът "пулверизация".